Public
Authored by Mikiko

Muon duoc giau co khong gi khac la ban phai lao dong cham chi

Muốn được giàu có không gì khác là bạn phải lao động chăm chỉ

Hỏi có nghĩa là trả lời, vì đơn giản những người nổi tiếng hay những người Xo so mien bac giàu họ không bao giờ tốn thời gian vào việc chơi xổ số. Hay nói đúng hơn là họ không có tư duy chơi xổ số để làm giàu, mà họ làm giàu bằng Kqxs chính năng lực của họ, chính đôi tay mà họ tạo ra.

Hãy kiên nhẫn chờ đợi

Những người chơi xổ số thường là những người muốn đi tắt, muốn được giàu có mà không cần phải bỏ ra một chút công sức nào, nói cách khác họ là những người lười biếng, chỉ muốn ăn sẵn, và chờ người khác giúp đỡ. Trên thực tế, lối mòn đi tắt trong tư duy không chỉ thể hiện qua việc người đó chơi xổ số với hy vọng đổi đời.

Khi bạn đánh bạc, bạn cũng hình thành cho mình một mong muốn kiếm tiền qua việc đi tắt mà không phải bỏ ra một chút công sức nào, chơi chứng khoán hay đầu tư vào một cái gì mà không tìm hiểu kỹ về nó cũng là một hình thức tư duy đi tắt. Có một điều nực cười đó là bạn tin vào những đầu tư của mình sẽ có hiệu quả, cũng như việc bạn tin vào mình sẽ trúng xổ số.

Đúng là có rất nhiều người may mắn trúng được xổ số và đổi đời, nhưng cũng có nhiều trường hợp nhà tan cửa nát vì cờ bạc, chơi xổ số, bạn đổ rất nhiều tiền vào đấy và không thu lại được một đồng nào. Đấy chính là lý do nhiều người nghèo vẫn cứ nghèo thông qua việc chơi xổ số. Có lẽ bạn không biết những người trúng xổ số cũng phải có một chút tư duy trong đấy. May mắn là phần lớn, nhưng bạn cũng phải có những tư duy nhất định để chọn cho mình những con số Xổ số kiến thiết Minh Ngọc có xác suất trúng cao nhất.

Những con số may mắn

Tức là chơi xổ số cũng phải đòi hỏi tư duy, và nếu như bạn đã tư duy được thì tại sao bạn không nghĩ lớn hơn, xây dựng hẳn một kế hoạch dài hạn cho riêng mình và bắt đầu từng bước một thực hiện những kế hoạch ấy. Có một quy luật đơn giản như thế này, sự giàu có điều đó thể hiện cho sự thành công, mà muốn được thành công thì phải lao động, chăm chỉ hàng ngày. Chính vì thế thay bằng việc tư duy làm thế nào để trúng số thì bạn nên tư duy làm thế nào để bạn có được một sự nghiệp bền vững.

Chúng ta vẫn thường hay trầm trồ, ngưỡng mộ những người trúng xổ số Kqxs và xem họ là người nổi tiếng, là tấm gương sáng để noi theo. Nhưng nếu như chúng ta để ý thì tất cả những người trúng xổ số đều là những người lao động bình thường. Như vậy có thể đặt ra câu hỏi đó là tại sao không thấy những người nổi tiếng trúng xổ số?

61 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment